Azorerna november 2013

Bilutflykt på västra Sao Miguel

Lasse@vomma.se