Azorerna november 2013

utsikt utanför kratern

Lasse@vomma.se