Azorerna november 2013

Furnas kratersjö

Lasse@vomma.se