Azorerna november 2013

utsikten från vår terass

Lasse@vomma.se